About us - Amdanom ni.

Showtime Singers was formed when Aberystwyth music teacher Hazel Holt decided that the choir she was leading in the 1980s was capable of putting on a musical theatre production.  She was so committed to the idea that in 1984 she funded the first show herself and Showtime Singers was born!

The first show was Oklahoma! which was performed in the Theatr y Werin with locals Elinor Powell and Barry Jones taking the lead roles of ‘Laurie’ and ‘Curly’ and it was a huge success with 90% of the seats being sold for the four performances.  This was followed with South Pacific in December 1985 and since then Showtime Singers has been putting on a major show every year.

The group now has a committee of 8 members; we are completely inclusive having members from the town and the University ranging in age from 8 to 83 years old. For legal reasons we do not accept children whose parents are not involved in the current production.

In December 2007 we were nominated for an Aberystwyth Firsts Award in the category 'Social Enterprise.

 

'Ffurfiwyd y Showtime Singers pan benderfynodd Hazel Holt, athrawes gerdd o Aberystwyth, y gallai'r cor roedd hi'n ei arwain yn y 1980au berfformio sioe gerdd. Roedd ei hymrwymiad i'r syniad mor gryf fel yr arianodd y sioe gyntaf ei hun - a dyma eni'r Showtime Singers.

Oklahoma! oedd y sioe gyntaf, a pherfformiwyd hi yn theatre y Werin gyda thrigolion lleol, Elinor Powell a Barry Jones yn cymryd y prif rannau, 'Laurie' a 'Curly'. Llwyddiant mawr oedd hi: gwerthwyd 90% o'r seddau ar gyfer pob un o'r pedwar perfformiad. Dilynnwyd hon gan South Pacific ym mis Rhagfyr, 1985, ac ers hynny mae y Showtime Singers wedi bod yn cynhyrchu un sioe bob blwyddyn.

Mae gan y grwp bwyllgor o wyth aelod; rydyn ni'n gwynhwysfawr gan fod gennym aelodau o blith trigolion y dref, ac ystod eang o ran oedran (rhwng 13 a 79 blwydd oed). Am resymmau cyfreithiol ni allwn dderbyn plant nad yw eu rhieni'n gysylltiedig a'r cynhyrchiad sydd ar y gweill.

Ym mis Rhagfyr 2007 enwebwyd ni am wobr Aberystwyth First yn y dosbarth "Social Enterprise" The Threepenny Opera gan Kurt Weil yn Theatr y Castell yn y gwanwyn.

 

Committee Members - Aelodau'r Pwyllgor

Chair/ Cadeirydd - Susan Jenkins

Treasurer/ Trysorydd - Joan Gethin

Secretary/ Ysgrifennydd - Paul Keyworth

Membership Secretary/ Ysgrifenyddes Aelodaeth - Jenny Ward

Town Representative/ Cynrychiolydd y Dref - Jo Julier

Student Representative/ Cynrychiolydd y Myfyrwyr - Position vacant/ swydd wag

Social Secretary/ Ysgrifennydd Cymdeithasol - Rosa Davies

Publicity Officer/ Swyddog Cyhoeddusrwydd - Vivien Morgan

www.000webhost.com