Welcome - Croeso

The Showtime Singers are one of Aberystwyth's oldest amateur dramatics societies. As a 'town and gown' society we welcome both student and non-student members, ensuring a wide spread of ages and of dramatic experience.
We try to alternate between Gilbert and Sullivan operettas and other musicals. Details of our past shows can be found on this site. Over the past fifteen years we have performed shows such as The Boyfriend, Calamity Jane and Kiss me Kate as well as light operas such as Ruddigore. We also perform concerts during the summer to raise funds for the society.

 

Un o gymdeithasau dramatig amatur hynaf Aberystwyth yw'r Showtime Singers. Croesawn fyfyrwyr ac unrhywun arall, sy'n sicrhau ystod eang o ran oedran a phrofiad dramatig. Fel rheol, byddem yn perfformio operetau Gilbert a Sullivan bob yn ail a sioeau cerdd eraill. Ceir manylion am ein sioeau tros y blynyddoedd ar y wefan hon. Tros yr ugain mlynedd diwethaf rydyn ni wedi perfformio sioeau megis The Boyfriend, Calamity Jane, a Kiss me Kate, yn ogystal ag operau ysgafn fel Ruddigore. Hefyd, byddwm ni'n cynnal cyngherddau i godi arian i'r gymdeithas.

 

Where do we perform? - Ble ydyn ni'n perfformio?

We have performed in a number of venues over the years. Our last two productions have taken place in the charming Castle Theatre near St. Michaels church. We have also performed in town halls and on the promenade bandstand.

 

Rydyn ni wedi perfformio mewn amryw o leoedd dros y blynyddoedd. Mae'n tri chynhyrchiad diweddaraf wedi bod yn Theatr y Castell dymunol. Hefyd rydyn ni wedi perfformio mewn neuaddau tref ac ar y llwyfanband ar y promenad yn ystod yr haf.

 

Can I join? - Ga'i ymuno a chi?

Of course! New members always welcome! The rehearsal schedule begins in October and runs through to March. We meet on Wednesday nights in the the Music Studio in Old College, King St. Details of the first rehearsals and our forthcoming productions can be found here.

We are looking forward to welcoming you to the society. If you are interested in playing in the orchestra or in helping out backstage we'd also love to hear from you, just contact us for more information . We are also on the look out for advertisers willing to purchase advertising space in our programme for this year's show.

 

Wrth gwrs. Croesewir aelodau newydd bob amser. Dechreuwn rihyrsio ym mis Hydref; awn ymlaen hyd fis Mawrth neu Ebrill. Byddwn yn cyfarfod yn Stiwdio Gerdd yr Hen Goleg, Stryd Y Brenin. Ceir manylion am ein hymarferion a'r cynhyrchiad nesaf ar y wefan hon ac ar Facebook.

Edrychwn ymlaen at eich croesawi i'r gymdeithas. Os oes gennych ddiddordeb mewn chwarae yn y gerddorfa neu helpu tu ol i'r llwyfan, byddwn yn falch o glywed gennych. Cysylltwch a ni am ragor o wybodaeth. Rydyn ni hefyd yn ceisio noddwyr i hysbysebu yn ein rhaglenni ac i'n cefnogi'n ariannol.

 

 

www.000webhost.com